Privacy verklaring

 

Je kunt video's op Porntubexl.nl bekijken zonder dat je een Porntubexl.nl account hebt. Bepaalde andere activiteiten op Porntubexl.nl , zoals het uploaden van video's, het posten van reacties of het beoordelen van video's kun je alleen doen wanneer je een Porntubexl.nl account hebt. Wanneer je een Porntubexl.nl account maakt, vragen wij om persoonlijke gegevens, zoals je emailadres en een wachtwoord, om je account te beschermen tegen onbevoegde toegang. 

We kunnen informatie vastleggen over je gebruik, bijvoorbeeld wanneer je Porntubexl.nl gebruikt, de leden waarop je je abonneert, de contactpersonen met wie je communiceert, de video's die je bekijkt, de regelmaat en grootte van gegevensoverdrachten en de informatie die je weergeeft of waarop je klikt bij Porntubexl.nl (inclusief opties, instellingen en andere gegevens). Als je bent ingelogd, kunnen we die informatie aan je account koppelen. 

Alle persoonlijke informatie of video-inhoud die je vrijwillig online vrijgeeft (op discussieforums, in berichten, binnen je afspeel- of profielpagina, enzovoort) wordt openbaar beschikbaar en kan door anderen worden verzameld en gebruikt.

Wanneer je video's uploadt of berichten verstuurt via de Porntubexl.nl, wordt je accountnaam (niet je emailadres) aan andere gebruikers getoond en kunnen deze gebruikers contact met je opnemen via berichten en reacties. Alle video's die je naar de Porntubexl.nl website verstuurt, kunnen via internet en andere mediakanalen worden gedistribueerd en door het algemene publiek worden bekeken.

Bij registratie ga je akkoord met het ontvangen van maximaal 2 aanbiedingen per maand van partners van Porntubexl.nl op het emailadres dat je hebt opgegeven. Je kan je hier altijd met 1 klik definitief voor afmelden. Het door jou opgegeven emailadres zal in dit kader niet voor andere doeleinden worden gebruikt behalve als onderdeel van een specifiek programma of een specifieke functie waarbij je de mogelijkheid hebt je in of uit te schrijven. We kunnen je e-mailadres echter wel zonder verdere toestemming gebruiken voor niet-marketingdoeleinden en administratieve doeleinden (zoals berichtgeving over grote wijzigingen op de Porntubexl.nl of voor klantenservice).

Uit veiligheidsoverwegingen registreert Porntubexl.nl elke keer dat je inlogt op de website jouw IP-adres van de computeraansluiting, waarmee je inlogt en door in te loggen, geef je toestemming aan Porntubexl.nl om dat te registreren. Porntubexl.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, in geval van onrechtmatige handelingen en/of in geval van klachten over jou aan de hand van het IP-adres en/of jouw emailadres gegevens over jou en over jouw aansluiting te achterhalen en deze, zo nodig, aan derden te verstrekken.